اثرات غلظت هیپوکلریت سدیم در سیرها

محصول

سلامت و بهداشت محیط گندزداها و ضدعفونی کننده هااثرات فیزیولوژیکی تنش شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد

هیپوکلریت سدیم ۵٪ استفاده می کنینم در صورت وجود آهن و منگنز رنگ آب پس از ۱ تا ۲ ساعت تیره می شود سالواتو ص ۱۲۲۷مقایسه میانگین اثرات شـــــوری بر صفت مورد بررسی نشان داد که مقدار این صفت با افزایش غلظت شوری از صفر شاهد به سمت غلظت شوری 6 گرم در لیتر افزایش و از غلظت شوری 6 گرم در لیتر به سمت غلظت شوری 9

با ما تماس بگیرید

مقایسه تأثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم و هیپوکلریت بررسی بیان ژن در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

هدف از این مطالعه ، مقایسه ی تاثیر دی کلرو ایزو سیانورات سدیم NaDCC و هیپوکلریت سدیم NaOCl درحذف باکتری های گرم منفی فاضلاب خانگی بر اساس دو فاکتور زمان تماس و غلظت گندزدا می باشددر گیاهان یک مکانیزم عمده در ترابری na سیتوسولی و کاهش اثرات سمی آن وجود دارد که باعث جایگذاری مقادیر اضافی یون 173 های سدیم در واکوئل 173 ها یا بافت 173 هایی با حساسیت کمتر می 173 شود و این کار بوسیله

با ما تماس بگیرید

تاثیر آفات و سموم بر محیط زیستمسمومیت با سفید کننده ها وایتکس

اثرات سموم بر محیط زیست ، آثار زیانبار آفت کش ها و حشره کش ها بر روی محیط زیست و آب و خاک ، اثرات سموم آفت کش شیمیایی بر روی آلودگی منابع آب و آلودگی خاک جمع پاره ای از حشره کش ها در غلظت های کم برای همین بهانه ای شد تا کمی در این مورد هشدار بدهیم و مطالبی در این مورد عرضه کنیمتقریبا تمامی سفیدکننده های خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم NaHCl با غلظت 6 3 ٪ می باشد

با ما تماس بگیرید

پودر کلر ابنیه پایدار سبز ریزازدیادی ارس بهینه سازی پیش

ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA هیپوکلریت سدیم NaClO بوده و و اندازه گیری کلر باقیمانده خودکار و یا دستگاه کلرسنج Online باشد تا غلظت کلر باقیمانده در آب خروجی از استخر به سیستم تصفیه بطور دائم زمان و غلظت بهینه شده هیپوکلریت سدیم نه تنها اثر ممانعت کنندگی واضحی روی آلودگی و قهوه ای شدن ریزنمونه ها نداشت بلکه توسعه قهوه ای شدن در

با ما تماس بگیرید

بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از شیمی کاربردی آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك

به منظور استریل کردن، دانه 173 ها به مدت 30 دقیقه در هیپوکلریت 173 سدیم 1 قرار گرفتند و سپس 3 تا 4 بار با آب مقطر استریل شست 173 وشو شدندغلظت سدیم در این محلول تقریباً 100میلی گرم بر لیتر 100ppm استسپس در شش بالن 50میلی لیتری که با 5 4 3 2 1 Sعلامت گذاری کرده ایم مقدار 25میلیلیتر آب شهر میریزیمسپس با استفاده از

با ما تماس بگیرید

لورامید کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید موسسه مبتکران شیمیمعایب و مضرات کلرزنی

موسسه مبتکران شیمی در سال فعالیت خود را در زمینه واردات و توزیع مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف صنایع اغاز کرد و تاکنون مفتخر است که توانسته سهم کوچکی در بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، در نقطه مصرف کلر باقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم

با ما تماس بگیرید

بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات

بررسی اثرات غلظت 173 های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گونه trichophrumAgropyron مهرنوش پارسا حمیدرضا سعیدی گراغانی علی اصغر هاشمی چکیدههیچ گونه گیاهی و جانوری از تنش مصون نمی 173 باشد و حداقل یکبار در طی زندگی خود تحت تنش قرار می گیرد به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه 173 های کنجد رقم دزفول، آزمایشی در سال در قالب طرح کاملاً تصادفی با

با ما تماس بگیرید

بررسی اثر غلظت 172 های مختلف سرب بر پرولین، قند 172 های محلول تصفیه فاضلاب بیمارستانی

ابتدا بذرهای سالم گندم رقم پیشتاز به مدت 10 دقیقه در هیپوکلریت سدیم 20 به صورت سطحی ضدعفونی و پس از شستشوی با آب مقطر به مدت 24 ساعت در آب قرار داده شدند تا به مرحلهی آماس رسیدندمنشأ این موتاژن ها بررسی شده و مشخص شده که به علت وجود ترکیبات ارگانوهالوژن ها است که در نتیجه استفاده هیپوکلریت سدیم و بعضی مواد هالوژنه موجود در مواد ضدعفونی کننده در فاضلاب بیمارستان می

با ما تماس بگیرید

بهداشت در دندانپزشکی سایت بهداشت محیط ایرانروش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین

هیپوکلریت سدیم مورد مصرف در مراکز پزشکی باید دارای غلظتی معادل یک گرم در لیتر ۱۰۰۰ppm باشددر تحقیقی اثر کلرور سدیم را در از بین بردن قارچ آسپرژیلوس فلاوس مورد بررسی قرار داده اندکلرور سدیم در غلظت ۲۰ درصد فقط باعث جوانه زدن اسپور ها شده و رشد قارچ را متوقف می کند

با ما تماس بگیرید

مقاله در مورد بررسي خوردگي ميكروبي در شبكه آب آتش مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی دهانشویه ماتریکا و

بررسی خوردگی میکروبی srb در شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه گاز سرخون و قشم محیط های آبی،یکی از مکان های مناسب فعالیت باکتری های srb می باشدهدف ما در این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی ماتریکا و کلرهگزیدین در مقایسه با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی بود

با ما تماس بگیرید

آشنایی با سود سوزآور مایع سود کاستیک مایع سود مایع مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات

سود سوزآور مایع در دو غلظت ۵۰ و ۳۰ موجود است رنگ سود مایع بی رنگ، شفاف و بی بو است سود سوزآور در آب به راحتی حل می شود برای هر سطح تیمار 25 عدد بذر سالم کنجد رقم دزفول ضدعفونی شده توسط هیپوکلریت سدیم 10 شمارش و در هر یک از پتری دیش 173 ها به طور یکنواخت بر روی کاغذ صافی قرار گرفتند و به هر یک از آنها 5 میلی 173 لیتر از

با ما تماس بگیرید

ارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در اثرات فیزیولوژیکی تنش شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد

تغییرات غلظت کلروفیل به 173 عنوان یک واکنش کوتاه مدت در برابر تنش در 173 نظر گرفته می 173 شود در تنش شوری، به 173 علت افزایش بیش از حد یون سدیم، کلروفیل آسیب دیده و تخریب می 173 شودمقایسه میانگین اثرات شـــــوری بر صفت مورد بررسی نشان داد که مقدار این صفت با افزایش غلظت شوری از صفر شاهد به سمت غلظت شوری 6 گرم در لیتر افزایش و از غلظت شوری 6 گرم در لیتر به سمت غلظت

با ما تماس بگیرید

نقش سدیم در بدن اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی عوامل فیزیولوژیکی

در این صورت فرد احساس نیاز به آب پیدا کرده و با مصرف آب غلظت سدیم بدن کم می شود نقش سدیم در بدن در جلوگیری از ناتوانی در گرما و آفتاب زدگی مؤثر استغلظت های 75 و 100 میکرو مولار سدیم نیترو پروساید سبب کاهش محتوای پرولین در برگ و ریشه گیاهان کلزا در شرایط تنش خشکی شد

با ما تماس بگیرید

اثر غلظت 172 های گوناگون منیزیم سولفات بر مقدار قندهای محلول و تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله

بذرها با استفاده از هیپوکلریت سدیم 1 به مدت 10 دقیقه ضدعفونی سطحی شده و در محیط ms قرار گرفتند جداکشت ها به صورت قطعات 2 گرهی از گیاهان رشد یافته در محیط کشت MS تهیه شده و در سیلیس موجود در خاک از اسید سیلیسیک در محلول خاک به طور معمول با غلظتی در دامنه 1/0 تا 6/0 میلی مولار بصورت غیر یکنواخت دو برابر بیشتر از غلظت فسفرها در

با ما تماس بگیرید